0

ASTROLOJİ

Astroloji özellikle yeryüzünde davranışı ile gök olayları, yerçekimi, manyetizma, veya fizik ve diğer bilimler köklü diğer güçler tarafından izah edilemez korelasyonları çalışmadır.

Örneğin, Güneşin yükselmesi bir gök olayıdır, ya da herhangi iki gezegenin gökyüzünde aynı yerde görünmesi bir gök olayıdır. Göksel olaylar Güneş, Ay, gezegen, asteroid, kuyruklu yıldız, yıldız, kara delik, yıldızsı gökcismi veya başka gök cisimleri olsun, herhangi bir gökcismini içerebilir.

Astroloji binlerce yıldır gelişmiş her uygarlık tarafından kullanılmış, ancak her zaman da çok tartışmalı olmuştur. Bugün, astroloji hakkında şüphecilik her zamankinden daha güçlüdür.

Batıl medeniyetlerde çağ dışı yöntemler kullanılıyorken, Astrolojinin antik çağda bile kökleri vardı.

Astronomi, göksel olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Gökyüzündeki tüm nesneleri kendi anayasası dahilinde konumu, tarihi açısından incelendiğinde, Astroloji son derece tartışmalı bir konudur.

Astroloji kişinin öncelikle kendisini ve başkalarını tanımasına yardımcı olur. Aslında hayata tutulan bir aynadır.

Astro Bilim açısından kendimizi açıkça anlayabildiğimiz ve keşfedebildiğimiz taktirde, içimizdeki potansiyeli de çıkarıp, daha yaratıcı ve kesin amaca giden bir yol belirlememiz de o denli kolay olur.

Astro bilim, gezegensel zaman tablolarının çeşitli mitolojik semboller ile zenginleştirilerek sadece matematiksel ve istatistiksel bilgileri temel alan ve bu bilgileri insan ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini inceleme disiplinidir.

Astro bilim, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir.

Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceği, neler yapacağı kişinin iradesi dahilindedir.

Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint,  Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler’dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve Plato’nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Kuzey Afrika’daki ve Doğu Akdeniz’deki Araplar da M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. M.S. (805-85) yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer adıyla  Abu Maaschar’ın yazmış olduğu “Introductorium in Astronomiam” adlı eserle astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır.

Zodyak yani burçlar kuşağı ilk astrolojik kayıtlarda şimdikinden biraz daha farklı idi. M.S. 180 yılında büyük Yunan matematikçi ve astronom Ptolemy tarafından bugünkü şekline getirilmiştir. Bu yüzyılda ise Carl Jung astroloji hakkında yazılar yazmış, insan kişiliği ve motivasyonu hakkındaki çalışmalarında astrolojiden faydalanmıştır.

Kadim bir bilgi olan astrolojinin tarihler boyunca kesinliği tartışma konusu olmuştur. Astroloji Astronomi ile iç içe olmakla birlikte aralarında temel bir takım ayrışmalar vardır. Astronomi uzaklıklar, büyüklük ve kütlelerin hızları ile ilgilenen kavramların bilimidir. Astronomi nesnel, astroloji ise öznel bir bilimdir. Natal harita dediğimiz doğum anındaki gökyüzü konumu astronomi ile açıklanabilir. Ancak haritanın yorumu astrolojinin konusudur. Astroloji gezegenlerin birbiriyle yaptıkları açılar ve bu açıların insan davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir. Astroloji yer merkezli bir bakış açısı sunar. Yani Dünya’dan gökyüzüne bakarak yorum yapar.

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>